Na slovíčko s Radimem Uzlem

Autor: Administrator, zveřejněno: 30.10.2008


V úterý 21.10. 2008 přijel do Jaroměře známý český sexuolog a pro žáky osmých a devátých tříd uspořádal besedu.

Beseda s panem doktorem trvala zhruba osmdesát minut, během kterých odpřednášel svůj program a na konci odpovídal na otázky zvědavých žáků. Přestože povídal o choulostivých věcech z oblasti lidské sexuality, hovořil velmi otevřeně, zasvěceně a přirozeně. Fakta často dokládal i vtipnými historkami ze své praxe, kterými oživoval pozornost žáků.

Lidskou sexualitu prezentoval jako věc naprosto přirozenou. Velký prostor věnoval otázkám, jak se chovat v případě, když nechceme mít děti. V praxi totiž existují pouze tři způsoby, jak zabránit početí: sexuální abstinence, umělý potrat a antikoncepce. Jednotlivé způsoby rozebíral a upozorňoval na jejich výhody a nevýhody. Neopomněl varovat před pohlavními chorobami a zneužíváním nezletilých. Bylo vidět, že naši žáci se zaujetím poslouchali, a dokonce se ani nestyděli zeptat na nejrůznější věci prostřednictvím poslaných papírků.

Myslím si, že besedy tohoto typu jsou pro žáky nesmírně atraktivní a zároveň velmi poučné.