První schůzka nově zvolené školské rady

Autor: Administrator, zveřejněno: 26.11.2008


Dne 18. listopadu 2008 se sešli nově zvolení členové školské rady naší ZŠ. Nejprve proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Pak následovala informace p. ředitele Mgr. Miloše Tomka o výsledcích dvou inspekcí, které na naší škole proběhly v měsíci září a říjnu – inspekce BOZP a tzv. hloubková inspekce ČŠI. Na závěr jednání školské rady došlo ke krátké diskusi.

Výsledky voleb představenstva školské rady:
předsedkyně - Mgr. Vladimíra Traxlerová
místopředsedkyně - Mgr. Radka Morávková
zapisovatelka - Mgr. Anna Žáčková

Výsledky obou inspekcí byly pro naši školu velmi příznivé, podrobnější informace naleznete v článku Česká školní inspekce na naší škole.