Návrat do práce

Autor: Global Administrator


Po více než tříleté pauze jsem se vrátila do práce. Plná nadšení a elánu do práce, ale zároveň s obavou, jak to budu zvládat. Dostala jsem na starost třídu 5.A. To byl dost velký věkový skok - od mé tříleté dcerky. Obavy však byly zcela liché.5.A je báječná třída, velmi živá a temperamentní.Žáci jsou vnímaví a zvídaví a nutí mě se neustále vzdělávat. Svou upřímností si mě velice rychle získali. Doufám, že se nám ten jediný společně strávený rok vydaří.