Výchova k prosociálnosti na stmelovacím pobytu třídy 6.A

Autor: Administrator, zveřejněno: 4.11.2008


Co je to prosociálnost? Je to schopnost vytvářet zdravé mezilidské vztahy, schopnost být prospěšný společnosti (latinsky societas – společnost), dokázat přiměřeně komunikovat a úspěšně řešit problémové situace, aniž bychom ublížili druhým.

Na stmelovacím pobytu v Orlických horách s třídou 6.A jsme se velmi stručně o zvládnutí některých těchto dovedností pokusili. Po tři dny jsme na začátku denního programu probrali témata  řešení konfliktů, svědomí a přátelství ve třídě. Každé toto téma bylo uvedeno krátkým příběhem z příručky Učíme etickou výchovu autorky Marie Novákové. Výchova k prosociálnosti neboli etická výchova nabízí nový pohled na naše každodenní  prožitky, kdy v kolektivu musíme s druhými  nacházet společnou řeč, nabízí metody jak zvládnout situace, kdy si se spolužáky nerozumíme, ovládat naši zlost apod.

Doufáme, že toto krátké uvedení do etiky přinese své dobré ovoce v podobě stmeleného třídního kolektivu, kde se všichni budeme dobře cítit.