Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce Basiclingua

Autor: Administrator, zveřejněno: 18.2.2009


Druhou únorovou sobotu, tedy 14. února 2009, proběhlo v Hradci Králové ústřední kolo soutěže Basiclingua.
ZŠ Na Ostrově reprezentovali Pavla Procházková a Marek Havrda.

V budově Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, které je ve spolupráci s mezinárodní organizací City & Guilds tradičním organizátorem této soutěže, se sešli zástupci některých ze škol našeho regionu, které se do čtvrtého ročníku tohoto projektu zapojily. Na základě informací poskytnutých organizátorem zadávalo školní kolo soutěže sedmnáct základních škol Královéhradeckého kraje a celkem soutěžilo 392 žáků.

Své reprezentanty do ústředního kola vyslaly tyto školy: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové,
ZŠ Bezručova v Hradci Králové, ZŠ Habrmanova v Hradci Králové, ZŠ Jaroměř, ZŠ Pouchov v Hradci Králové, ZŠ SNP
v Hradci Králové.

Ústřední kolo bylo rozděleno do dvou částí. První úsek Writing byl věnován psanému projevu, kdy na dané téma žáci vypracovávali dva anglické texty. Mladší žáci měli časový limit čtyřicetiminutový, starší žáci se mohli rozepisovat o deset minut déle.

Následovalo ústní kolo Speaking, které spočívalo v sedmi až dvanácti minutovém rozhovoru s rodilým mluvčím z Kanady.

V kategorii A2 získala Pavla Procházková nádherné druhé místo. Kromě finanční odměny 1 000 Kč dostala ještě věcné ceny od nakladatelství MACMILLAN a Organizace City & Guilds. K zisku prvního místa jí chyběl jeden a půl bodu.

Pavle i Markovi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.