Rak

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 5.5.2009


V hodině přírodopisu v šestých třídách jsme probírali korýše. Mezi nejznámější korýše patří raci.

Žáci měli za úkol vytvořit barevný plakát o rakovi. Pracovali ve skupinách. K dispozici měli nástěnné obrazy  s vnější a vnitřní stavbou raka, učebnice, materiály z internetu, atlasy. Nejprve dali dohromady potřebné informace, které považovali za důležité, další vyučovací hodinu sepsali informace na papír a vytvořili barevný plakát, které si vystavili ve třídě.