Pravěk při hudebce

Autor: Global Administrator, zveřejněno: 24.11.2008Žáci osmých tříd se při hodinách hudební výchovy přenesli do doby pravěké.


Jak asi vypadal pravěký tanec a hudba? Na tuto otázku se nyní snaží odpovědět žáci osmých ročníků. Při hodinách hudební výchovy se pokoušejí napodobit pravěký hudební projev. Někteří se zhostili zadaného úkolu opravdu zodpovědně a s nadšením. Nechybí jim tedy ani vlastnoručně vyrobené jednoduché rytmické hudební nástroje a samozřejmě pravěký „oděv“.

Žáci mohou kromě hudby pravěku vyjádřit také obřad primitivních kmenů jako jsou např. Křováci nebo divoké kmeny sídlící kolem Amazonky. Hudba těchto kmenů je totiž svou podobou, posláním a smyslem pravěkým projevům docela blízká.

Připravená představení jsou zpestřením výuky, užijeme si při nich hodně legrace a alespoň na chvíli se můžeme přenést do jiné doby nebo na jiný kontinent.

 

Pravěk při hudebce
Pravěk při hudebce
Pravěk při hudebce