Stmelovací pobyt třídy 6.A v Orlických horách

Autor: Administrator, zveřejněno: 4.11.2008


V rámci školního vzdělávacího programu Ostrov porozumění mají šesté ročníky naší školy možnost prožít stmelovací pobyt za účelem poznání nových žáků, kteří někdy nastupují na druhý stupeň z jiných škol, a seznámení se s novými vyučujícími, které žáci dostanou.

Třída 6.A prožila stmelovací pobyt na chatě Radost v Plasnici v Orlických horách ve dnech 21. až 24. října 2008. V krásné podzimní přírodě jsme prožili čtyři dny naplněné bohatým a pestrým programem výletů, her na bystření smyslů, sportovních her, vzdělávacích programů a rozhovorů, které umožnily navázat kamarádské vztahy mezi dětmi, a nám učitelům, poznat děti z jiných stránek, než jak je známe při jejich „sezení“  v lavicích.

Během pobytu jsme podnikli výlet do Deštného v Orlických horách, kde jsme měli v plánu navštívit muzeum, které ale, bohužel, bylo pro nemoc uzavřené. Další výlet byl na Špičák, kde děti zaujaly  obrovské kamenolomy. V obci Šediviny, vinoucí se hlubokým údolím potoka, který byl velkou atrakcí pro děti, jsme viděli krásné roubené chaloupky ozářené podzimním sluncem.

V dopoledním programu jsme probírali témata společenského chování a vyhodnocovali jsme soutěže družstev z předchozího dne.

Večerní program obsahoval besedu o hvězdářství, společenské hry a poslechovou diskotéku.

Děkujeme všem rodičům za podporu tohoto pobytu, personálu chaty Radost za vlídné přijetí a výbornou kuchyni a Orlickým horám za nádherné podzimní scenérie.