Dobrá věc se podařila - sbírka potravin přinesla své ovoce

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 1.11.2022


Zdravíme Vás z Ostrova a přinášíme dobré zprávy. Od 19. do 21.10. proběhla na naší škole pod patronátem žáků osmého ročníku opět sbírka potravin pro Potravinovou banku v Hradci Králové. Během tří dnů se podařilo vybrat celkem 199 kg potravin, které jsme s velkou radostí předali k další distribuci těm, kteří pomoc či podporu v této nelehké době potřebují.
Jak víte, projekt Foundraising Days jsme zahájili v minulém roce. Jeho cílem je zprostředkovat opravdu každému možnost pomoci těm méně šťastným z nás a také pěstovat v našich dětech solidaritu s druhými. Jsme rádi, že se nám tato práce daří a moc Vám děkujeme za Vaši podporu a porozumění. Opravdu si toho vážíme!
V době před vánočními svátky bude probíhat sbírka další. Stejně tak jako v minulém roce bude jejím cílem podpořit činnost Stanice pro ohrožené druhy v Jaroměři a vybrat co nejvíce krmiva pro její svěřence. O podrobnostech budete samozřejmě s dostatečným předstihem informováni.