Jak jsme sbírali zájmena

Autor: Věra Štěpová , zveřejněno: 29.4.2023, článek se týká tříd(y): 5.B  


V českém jazyce se nyní věnujeme zájmenům. Učíme se různými způsoby poznat jednotlivé druhy zájmen. K tomu jsme používali i mnoho kartiček, na které děti postupně psaly různá zájmena. Na závěr procvičování měly děti za úkol nasbírat co nejvíce kartiček a ty pak zařadit ke správnému druhu. Skupiny si svoji práci musely i navzájem zkontrolovat, takže je čekalo další určování druhů zájmen. Nyní se už snad nikdo nesplete.

Jak jsme sbírali zájmena

Galerie obrázků

Jak jsme sbírali zájmena
Jak jsme sbírali zájmena
Jak jsme sbírali zájmena
Jak jsme sbírali zájmena
Jak jsme sbírali zájmena
Jak jsme sbírali zájmena
Jak jsme sbírali zájmena
Jak jsme sbírali zájmena