Jarní koncert

Autor: Pavla Pazderová, zveřejněno: 25.4.2023


Ve čtvrtek 20. dubna se v aule naší školy sešli příznivci školního sboru Ostrováček na jarním koncertě.

Do programu byly zařazeny jarní písničky o zvířátkách, které zazpívali ti mladší, skladby velikonoční v podání hlavního sboru, ukázky z úspěšné kantáty Jiřího Pavlici „Studáňko, hlubáňko“ i ochutnávka skladeb letních, dovolenkových. Na závěr se zcela naplněný koncertní sál rozezvučel společnou písní „Nezacházej slunce“, kterou si se sborem zazpívalo i publikum.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto hezkého hudebního odpoledne podíleli. Pro nás, sbormistry, i pro zpěváčky  je zpívání na domácí půdě vždycky velkým svátkem.