S izotermickou fólií jsme zažili hodně legrace

Autor: Hana Těšinová, zveřejněno: 31.3.2023


Úkol zněl jasně: Vydrž pod izotermickou fólií 2 minuty a potom nám řekni, jestli ti byla zima. 

Děti si vyzkoušely tepelné vlastnosti této pomůcky, která je součástí autolékárniček a hodí se jak v zimě, tak i v letních měsících. Poučení pro všechny: žlutou barvou směrem ke sluníčku a utěsnit okraje. Pro děti to byla více zábava než seriózní věda.

S izotermickou fólií jsme zažili hodně legrace