Zkoumáme kosti člověka

Autor: Hana Těšinová, zveřejněno: 24.3.2023


S osmým ročníkem se v přírodopisu učíme o kostře člověka, složení kostí a o obvazové technice případných zranění. Díky pomůckám, kterými naše škola disponuje, si žáci při laboratorní práci mohli prohlédnout skutečné lidské kosti a porovnat je s uměle vytvořenými. Žáci si všímali barevných i strukturálních odlišností a pro zájemce byl k dispozici i preparát kostních buněk v mikroskopu.

Zkoumáme kosti člověka

Galerie obrázků

Zkoumáme kosti člověka
Zkoumáme kosti člověka
Zkoumáme kosti člověka
Zkoumáme kosti člověka
Zkoumáme kosti člověka
Zkoumáme kosti člověka