Naši druhostupňoví zdravotníci zachraňovali v Jičíně

Autor: Pavla Pazderová, zveřejněno: 1.6.2023


V úterý 30. května se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola Soutěže mladých zdravotníků Pardubického a Královéhradeckého kraje, které se konalo v Jičíně, malebném městě loupežníka Rumcajse.

Obě naše družstva byla vítězi krajského kola v Josefově a do vyššího kola jela změřit síly s ostatními mladými zachránci.

Soutěž se skládala z osmi disciplín obsahujících vše od záchrany lidského života až po banální zranění, které si může neopatrností přivodit každý z nás. Namátkou mohu vyjmenovat zvládnutí obvazové techniky, přenášení raněného, kardiopulmonální resuscitaci, pád ze stromu, úraz elektrickým proudem a podobně. Nemohu opomenout, že v některých simulovaných nehodách bylo nutno počet raněných nejen ošetřit, ale především odhalit. Jednalo se o šokové situace, které nejsou zřejmé, a přesto mohou ohrozit život postiženého. 

Pro relaxaci soutěžících mezi jednotlivými úkoly byly do programu zařazeny také ukázky z výcviku služebních policejních psů nebo prohlídka sanitního vozu. Účastníci také vystoupali na jičínskou bránu, kde se skrýval malý chyták. Paní s dýchacími obtížemi naštěstí nebyla turistka, ale figurantka, která měla za úkol předstírat astmatické problémy. Jejím úkolem bylo zjistit, zda soutěžící „jen“ plní zadané úkoly, nebo zda jsou vnímaví i ve všedním životě. Naše družstvo ji nejen objevilo, ale také ošetřilo a získalo tak čestné uznání. Kromě Ostrováků tento úkol zvládla jen dvě další družstva, a tak jsem na své zdravotníky náležitě pyšná.

Závěrečné hodnocení vyzdvihlo práci všech dětí i dospělých v tomto život a zdraví zachraňujícím oboru. Naši zdravotníci I. stupně pod vedením paní učitelky Hany Těšinové skončili čtvrtí, družstvo II. stupně obsadilo krásné páté místo. Pro mě však bylo vítězné. Není totiž důležité „plnit zadané nasimulované úkoly“, ale odhalit zdravotní problémy v běžném životě okolo nás. A to se Martinovi, Gitě, Aine, Terezce i Janě podařilo. Přeji jim, ať jim jejich vnímavost vydrží.

Naši druhostupňoví zdravotníci zachraňovali v Jičíně