Učíme se rozeznat jedovaté rostliny v našem parku

Autor: Hana Těšinová, zveřejněno: 13.10.2022


Protože venku krásně svítilo sluníčko, vyrazili jsme se zdravotnickým kroužkem do místního parku.

Nejprve jsme si prohlíželi jedovaté plody tisu červeného a poté jsme zamířili k jedlým plodům buku lesního – bukvicím. Některé děti poprvé ochutnaly semínko tohoto oblíbeného stromu, a jak samy později vzkazovaly, naučily jíst široké příbuzenstvo a kamarády. Od buku jsme přešli ke stromům - gingo biloba, borovice, smrk…

A protože bylo hezky, nemohla chybět ani běhací hra „poznej nebezpečného živočicha, rostlinu, houbu“.  

Učíme se rozeznat jedovaté rostliny v našem parku

Galerie obrázků

Učíme se rozeznat jedovaté rostliny v našem parku
Učíme se rozeznat jedovaté rostliny v našem parku