Výtvarná výchova venku

Autor: Jana Syrovátková, zveřejněno: 13.10.2022, článek se týká tříd(y): 4.A  


Ve 4. A jsme se rozhodli využít slunné podzimní dny a vyrazit na výtvarnou výchovu ven. Nejprve jsme si procházkou prošli park. Za úkol bylo cestou nasbírat přírodniny různých barev. Důležité bylo se rozhlížet a pozorovat přírodu okolo sebe. Žáci cestou nasbírali nejrůznější barevné listy, šišky, žaludy, kamínky, apod. Následně přírodniny rozdělili a přiřadili k odpovídajícím barvám barevných papírů. Díky tomu vznikla paleta podzimních barev, která byla podnětem k diskuzi o proměně přírody a jejich barev v průběhu roku. Nasbírané listy byly poté využity k tzv. frotáži. Myslím, že jsme si čas strávený venkovní výukou užili.

 

Výtvarná výchova venku
Výtvarná výchova venku