Další zajímavá beseda

Autor: Petra Kačerová , zveřejněno: 23.3.2018, článek se týká tříd(y): 2.A  


   Žáci se v hodinách prvouky dozvídají spoustu zajímavých věcí o přírodě, životě a lidech kolem nás. Jedněmi z obsáhlých témat učiva tohoto předmětu ve 2. ročníku jsou kapitoly Osobní bezpečí, Lidské tělo a Péče o zdraví. Děti tahle témata moc zajímají, a tak jsme se s maminkou naší žákyně, paní doktorkou, domluvily, že přijde do školy s dětmi pobesedovat. Dozvěděli jsme se od ní spoustu zajímavých věcí o práci v nemocnici a zopakovali si zásady zdravého způsobu života a předcházení úrazům. Děti k tématu přidaly své zážitky a také spoustu otázek. Za to, že dobře poslouchaly, dostaly od paní doktorky zdravá lízátka.
   Paní doktorce ještě jednou děkujeme za návštěvu a přejeme hodně úspěchů v jejím důležitém a náročném povolání.
   Petra Kačerová a děti z 2. A

Galerie obrázků

Další zajímavá beseda