Školička Rychnovek

Autor: Stanislava Tomková , zveřejněno: 30.8.2017


     V letošním školním roce 2017/2018 navštěvuje naši školu 28 žáků. Protože jsme malotřídní školou, probíhá výuka ve dvou třídách. Ve třídě  I.R se vyučuje 12 žáků prvního (8 dětí) a třetího (4 dětí) ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Marie Nováková. Třída II. R pak spojuje žáky druhého (7 děti) a čtvrtého (9 dětí) ročníku, tedy 16 žáků. Třídní učitelkou je Mgr. Stanislava Tomková.
     Je to škola, která dýchá rodinnou atmosférou. Ročníky i třídy mezi sebou vzájemně komunikují a spolupracují. Protože úzce spolupracujeme s místní mateřskou školou, zvládají prvňáčci přechod ze školky do školy bez problémů a s nadšením.

     Oddělení školní družiny vede paní vychovatelka Gabriela Hůlková. Družina je rodiči hojně využívaná, svůj volný čas zde tráví 18 žáků naší školy. Kromě učebny a herny školní družiny mohou pro své projekty využívat školní hřiště, školní kuchyňku, zahradu, tělocvičnu a blízké okolí školy.

     Po vyučování se mohou děti aktivně zapojit do zájmových kroužků, které probíhají v budově školy v odpoledních hodinách. V tomto školním roce se děti mohou sportovně vyžít díky projektu „Hodina pohybu navíc“, zapojit mozkové závity v oblíbeném šachovém kroužku nebo navštěvovat hasičský kroužek.