Umělecké slohy

Autor: Věra Štěpová , zveřejněno: 20.3.2018, článek se týká tříd(y): 4.B  


V hodinách vlastivědy jsme se učili o našich dějinách. Seznámili jsme se také  s některými uměleckými slohy, hlavními prvky jednotlivých slohů. Poznali jsme románský sloh, gotiku, renesanci a baroko. Na toto téma jsme si pak udělali skupinovou práci. Každá skupina si vylosovala jeden umělecký sloh. Děti si pak musely vybrat správné obrázky k tomuto slohu, na internetu vyhledat důležité informace, vše zpracovat a vytvořit plakát k určenému uměleckému  slohu. Na závěr každá skupina svoji práci předvedla ostatním.

Umělecké slohy

Galerie obrázků

Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy