Vánoční koncert přípravného sboru Ostrováček v aule školy

Autor: Jana Šimková , zveřejněno: 19.12.2017


Vánoční koncert v aule školy je pro zpěváky i sbormista vždy vrcholem sezóny. Nacvičuje se na něj od září, tvoří se aranže skladeb, volí sólisté. Děti ho hodně prožívají. Letos tomu nebylo jinak. Děti byly dychtivé po co nejlepším výkonu a velice se těšily. Jako host vystoupil sbor Sluníčko z MŠ Lužická v Jaroměři.

Přípravný sbor jako hostitel koncert zahájil, následoval sbor Sluníčko a koncert zakončily oba sbory současně třemi společnými písněmi. Sbor Sluníčko doprovázely paní učitelky M. Lelková (klavír, kytara) a E. Křivková (violoncello, flétna), sbor Ostrováček J. Šimková (sbormistr, kytara) a P. Pazderová (klavír, kontrabas).

Plná aula pozorných posluchačů vytvořila velice přívětivou atmosféru, což bylo pro všechny účinkující tím největším oceněním a poděkováním.

Podívejte se na video z tohoto koncertu.

Galerie obrázků

Vánoční koncert přípravného sboru Ostrováček v aule školy
Vánoční koncert přípravného sboru Ostrováček v aule školy
Vánoční koncert přípravného sboru Ostrováček v aule školy
Vánoční koncert přípravného sboru Ostrováček v aule školy
Vánoční koncert přípravného sboru Ostrováček v aule školy
Vánoční koncert přípravného sboru Ostrováček v aule školy