Tříkrálové koledování

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 10.1.2018


V sobotu 6. ledna 2018 se kostel sv. Jakuba v  Jaroměři rozezněl dětskými hlásky zpěváčků z Ostrováčku a Kapy. V mrazivém ovzduší sice děti vypadaly posmutněle, ale zpívaly celým srdcem.

Malý Ostrováček všechny dojal svým roztomilým hudebním projevem, větší děti předvedly, že i v oslabení způsobeném kolizí termínů koncertu a lyžařského výcvikového tábora způsobeném provozními problémy ubytovatele kursu, svůj repertoár zvládnou v pohodě a ti nejstarší byli pro své mladší kamarády krásnou hudební  inspirací a motivací k další pěvecké práci. Zpívání spojených sborů krásně oživilo celkovou pohodovou atmosféru, a když se v poslední koledě přidalo publikum, nemělo to chybu. A to jsme ještě netušili, že jsme pro Domov sv. Josefa v Žirči vykoledovali 4 191Kč.

Děkuji tedy panu faráří Jerzymu Stanislawu Ziebovi za propůjčení nádherného gotického kostela, všem posluchačům za finanční příspěvky na dobrou věc, svým "neviditelným spolupracovnicím" Evě Jirkové a Evě Jílkové za pomoc s organizací sbírky a dozory u dětí, Vašku Kracíkovi za fotografickou dokumentaci, Pavlu Šimkovi za hudební nahrávku a technickou pomoc, Elišce Novákové, Marku Szabovi a Davidovi Lhotskému za roli Tří králů, Ivetě Hofmanové za příjemné a poučné průvodní slovo, Janě Přibylové za bezchybný klavírní doprovod s naprosto ztuhlými prsty na zcela novém "neošahaném" klavíru a Janě Šimkové za obětavou spolupráci při programové přípravě koncertu i za řízení malého školního sboru.

Vážení čtenáři, troufám si tvrdit, že naše první benefiční akce v rámci Tříkrálové sbírky byla úspěšná. Pokud jste se na ní nemohli podílet a je vám to líto, nezoufejte. Plánujeme, že v příštím roce Tříkrálový koncert zopakujeme.

Pavla Pazderová