Active English Week (1)

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 27.3.2012


V týdnu od 14.5. do 18.5. 2012 proběhne na naší škole Active English Week. Žákům osmých tříd se tak otvírá jedinečná příležitost zdokonalit se v anglickém jazyce.

Active English Week nabízí svým účastníkům intenzivní jazykovou výuku. Ta bude probíhat v budově naší školy ve standardní vyučovací době. Děvčata a chlapci se tak budou učit šest hodin denně po dobu jednoho týdne pouze angličtinu. Výuku zajišťují plně kvalifikovaní rodilí mluvčí. Aby byl výsledek této práce ještě umocněn, probíhá výuka v poměrně malé skupince žáků (cca 15 dětí).

Zájem dětí o tuto zkušenost je veliký. Svědčí o tom i fakt, že na základě velkého počtu přihlášených budu usilovat o zajištění této intenzivní jazykové výuky hned pro dvě skupiny žáků. Rodiče přihlášených dětí za tuto výuku zaplatí 850,- Kč za týden. Při rozpočtení nákladů na hodinu z toho vyplývá, že cena je méně než 30,- Kč za jednu vyučovací hodinu na žáka.