Můj dům, můj hrad

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 30.11.2011


Příležitost popustit uzdu fantazii dostali žáci pátých tříd při hodině anglického jazyka. Momentálně se věnujeme tématu Bydlení, které přímo vybízí ke zpracování projektu.

Díky kvalitnímu technickému zázemí, které je dnes ve třídách vnímáno spíše už jako samozřejmost, se výuka dávno neomezuje na použití učebnice a sešitu. Hodiny často zpestřují interaktivní výukové materiály. A právě jeden z nich se nám stal předlohou pro budoucí projekt. Žáci si na interaktivní tabuli vždy přečetli vyprávění, ve kterém byl popsán pokoj. Následně umísťovali nábytek a další předměty tak, aby se výsledek co nejvíce podobal původnímu zadání. Na tabuli postupně vznikaly pestré pokoje, za které by se nemuseli stydět ani renomovaní architekti:-)
Po dokončení této přípravné fáze jsme se pustili do projektu samotného. Děti na papíry vytvářely zadání podobná těm, se kterými předtím pracovaly na tabuli. Na závěr přikreslily i obrázek, který byl vizuální podobou jejich vyprávění. Zcela přirozeně tak používaly slovní zásobu a gramatiku v reálném kontextu.

Galerie obrázků

Můj dům, můj hrad
Můj dům, můj hrad
Můj dům, můj hrad
Můj dům, můj hrad
Můj dům, můj hrad
Můj dům, můj hrad