Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 5.3.2012


Na úterý 14. února připadl den oslav svátku sv. Valentýna. Jeho vnímání je v naší společnosti rozporuplné a v souvislosti s ním se setkáváme s celou řadou pocitů. Zamilované dvojice ho vnímají jako možnost vyznat se partnerovi ze svých citů. A jsou i tací, kteří za celým svátkem vidí jen snahu obchodníků zvýšit si tržby. Pokud studujete anglický jazyk, získává St. Valentine´s Day ještě další rozměr. Je to součást tradice země, jejíž jazyk studujete.

S žáky třetí třídy jsme tedy tuto úterní hodinu opravdu svatému Valentýnovi věnovali. Připomněli jsme si základní historická fakta, abychom si uvědomili, kde má tento svátek své kořeny. Dozvěděli jsme se mnoho o tom, jak je dnes prakticky slaven a v neposlední řadě jsme si i vyrobili „valentýnky“. Na nich se vyjímaly anglické verše a věřte, že nebyla nouze o opravdu pestré výtvory. A potom už nezbývalo než jen popřemýšlet, komu přáníčko věnuji. A samozřejmě s jakým úmyslem.

Galerie obrázků

Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna
Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna
Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna
Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna
Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna
Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna
Třeťáci slavili svátek svatého Valentýna