Olympiáda v anglické jazyce - školní kolo

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 3.2.2012


V posledním lednovém týdnu stála před žáky osmých a devátých tříd nová výzva. Proběhlo totiž školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Školní kolo soutěže se skládalo ze dvou částí. V první z nich změřilo celkem třicet žáků své dovednosti v poslechu. Na základě zadaných poslechových cvičení plnili postupně tři úkoly. V prvním se rozhodovali, zda jsou uvedené věty pravdivé či nepravdivé, v druhém úkolu vybírali z uvedených možností ty správné a ve třetím přiřazovali zadaná prohlášení k jednotlivých mluvčím.

Osm nejlepších žáků postoupilo do kola ústního. Tam tedy poměřili síly Slávek Giblo, Bára Ježková, Eliška Jirmanová, Veronika Juklová, Renata Kačerová, Aneta Nasvetrová, Nikola Rabasová a Tereza Syrovátková. Žáci měli nejprve za úkol anglicky se představit a následně pohovořit o tématu, které si vylosovali. Nakonec následovaly doplňující otázky od členů zkušební komise. Z celého napínavého klání vzešel jako vítěz Slávek Giblo z 8.C. Na druhém místě skončila Bára Ježková a vítěznou trojici uzavírala Renata Kačerová.

Děkuji všem soutěžícím za velké nasazení, s jakým do celé soutěže šli.

Galerie obrázků

Olympiáda v anglické jazyce - školní kolo