Školní družina nabízí zájezd do Chorvatska

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 16.11.2011


Stejně jako v minulých letech se můžou žáci naší školy zúčastnit zahraničního zájezdu, tenkrokrát opět do Chorvatska. Zájezd pořádá školní družina ve spolupráci s cestovní kanceláří T Split Tour, s.r.o. Trutnov, www.tsplittour.cz.

Pokud byste měli o zájezd zájem, přečtěte si tyto podrobné informace. Naleznete tam i závaznou přihlášku, kterou si můžete vytisknout, vyplnit a odevzdat ve školní družině paní vychovatelce Janě Veselé nebo ve škole paní učitelce Petře Kačerové, třídní 3.B.