Prepositions (Předložky)

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 15.4.2012


Každý, kdo se někdy věnoval studiu cizího jazyka, ví, že určitá témata se táhnou gramatikou jako červená nit a student často podléhá dojmu, že se v podstatě tak zcela naučit nedají. Předložky k takovým tématům bezesporu patří. A co teprve, když je Vám devět a s angličtinou se v podstatě stále ještě spíše "oťukáváte"...

Žáci třetího ročníku se do své první bitvy s anglickými předložkami pustili statečně. Potom, co si je procvičili v učebnicích i v pracovních sešitech, nastal čas ověřit si, zda těch několik prvních nevyzpytatelných slůvek umí používat opravdu správně. Jednu hodinu jsme proto věnovali tvorbě plakátů, které se měly stát "živým" důkázem toho, že víme, jak s předložkami pracovat. Děvčata a chlapci na papíry nejprve umístili obrázky. Následně zapisovali jejich umístění na ploše. Za chvilku už jim přestaly tři základní předložky (in - on - under) stačit, a postupně si ve slovnících nacházeli nové výrazy. Výsledkem jejich práce byly nejenom pestré koláže, ale i celá řada anglických vět. Ty, jak doufám, povedou k tomu, že budou děti významu procvičovaných výrazů rozumět a navíc je dokáží i prakticky použít.

Galerie obrázků

Prepositions (Předložky)
Prepositions (Předložky)
Prepositions (Předložky)
Prepositions (Předložky)