Dobrý start

Autor: Mgr. Jana Šimková, zveřejněno: 3.10.2011


Dne 20. 9. 2011 se konalo první setkání s předškoláky v budově naší školy. A protože jsme škola „Na Ostrově“, bylo nazváno „Vyplouváme“. Děti se vzájemně představily a poznaly své budoucí paní učitelky Janu Šimkovou a Věru Štěpovou. Naučily se písničku, která je bude provázet celým Dobrým startem. Do nácviku se ochotně zapojili i jejich rodiče. Děti si prošly školu a seznámily se s jejím prostředím. Zahrály si hru a obdržely malý notýsek, ve kterém si vybarvily logo školy. Do notýsku dostaly své první účastnické razítko. Na závěr si zopakovaly novou písničku. Další setkání proběhne v ŠD Na Matysáku. Na „své“ předškoláky už se těší Jana Šimková a Věra Štěpová