Ostrováček ve školním roce 2011/2012

Autor: Mgr. Vlasta Nejedlá, zveřejněno: 9.6.2012


Končí školní rok 2011/2012 a tím další rok pro pěvecký sbor Ostrováček. V tomto školním roce pracoval přípravný sbor (děti z 1. – 4. tříd), hlavní sbor (5.-9. tříd) a komorní sbor (bývalé členky hlavního sboru). V Ostrováčku zpívalo letos přes 80 zpěváčků.

Přípravný Ostrováček absolvoval 7 vystoupení, a to 3.12 Advent v muzeu, 7.12. Vánoční koncert v zasedací síni školy, Mikulášské besídky pro mateřské školky, 16.5. Jarní koncert v zasedací síni školy, 19.6. vystoupí v jaroměřském divadle na školní akademii.

Také hlavní a komorní sbor nezahálel. 3.12. zpíval na Adventu v muzeu, 10.12. vystoupil na předvánočních jaroměřských trzích, 3.12. v kostele sv. Justa ve Zvoli, 15.12. přivítal hlavní a komorní Ostrováček své posluchače v zasedací síni ZŠ Na Ostrově. Vánoční koncertní putování skončilo 18.12. v kostele Husova sboru v Jaroměři. Nový rok 2012 zahájil Tříkrálovou sbírkou, kterou přispěl na charitativní činnost. 15.5.2012 vystoupil na Jarním koncertě spolu s MŠ Sluníčko a přípravným sborem. Školní rok ukončí vystoupením na školní akademii 19.6. v divadle.

K dalším společným akcím Ostrováčku patřily návštěvy koncertů vážné hudby, výlet do Hradce Králové na Jarní koncert Českého chlapeckého sboru Boni Pueri, Vítání občánků na Městském úřadě v Jaroměři.

Pro zájemce dětského pěveckého sboru připomínám, že školní rok 2012/2013 opět přinese mnoho nových písní, zajímavých akcí a zážitků. Přípravný sbor 1. – 4. třídy se bude opět scházet v pondělí od 13.45 – 14.30, hlavní sbor 5. – 9 . třídy v úterý od 14.20 do 16.00 hod.

Těším se na příští školní rok na nadšené zpěváky Ostrováčku a jejich milé publikum.