Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři

Autor: Ing. Naďa Pávová, zveřejněno: 17.5.2012


Dne 14.5. 2012 podnikli žáci osmého ročníku exkurzi do Střední školy řemeslné v Jaroměři. Mistr, pan Vítek, žákům ukázal dílny, kde se učí kováři, podkováři a opraváři zemědělských strojů. Prohlídku doprovázel zasvěceným a poutavým výkladem o studiu na zdejší škole.

Žáci chronologicky postupovali od dílny, kde se prváci učí pilovat, řezat a ručně obrábět kov, přes kovárnu, kde se učí základní principy kalení a popotahování železa, přes dílnu se soustruhy, kde se učí obrábět až k dílně třeťáků, kteří již pracují na zakázkách pro širokou veřejnost. Opravují zde třeba traktory, ale i historické předměty jako jsou staré sáně nebo kanón pro zdejší historickou jednotku.

Protože exkurze probíhala v rámci evropského projektu, žáci byli překvapeni malým občerstvením na konci celé prohlídky. Je vidět, že tady si budoucích studentů opravdu váží. Děkujeme.

Galerie obrázků

Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři
Exkurze do Střední školy řemeslné v Jaroměři