Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!

Autor: Mgr. Simona Soukalová, zveřejněno: 23.4.2012


Na naší škole již několik let vyvíjíme velké úsilí, abychom získali a co nejlépe využili finanční prostředky z fondů Evropské unie. Je to pro nás příležitost, jak zkvalitnit vybavení školy (a tím i samotnou výuku), aniž bychom o pomoc a finanční přispění museli žádat zřizovatele nebo samotné rodiče.

Po projektu Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově jsme se pustili do dalších:
a) V roce 2009 jsme se stali členy týmu dvaceti škol Královéhradeckého kraje v rámci projektu Učíme interaktivně 2. stupeň (příjemce dotace EU - ZŠ Komenského, Trutnov).

b) V roce 2010 jsme sami byli žadatelem a následně příjemcem dotace EU pro projekt Učíme interaktivně 1. stupeň, do kterého s námi vstoupilo dalších osm škol z našeho regionu.
 
Oba projekty byly velmi náročné na čas, kreativitu a schopnosti všech zúčastněných pedagogů. Věděli jsme však, že se stanou velkým přínosem nejen po stránce získání kvalitního technického vybavení, ale hlavně budou znamenat další zkvalitnění samotné výuky a rozvoj dovedností nejen učitelů, ale hlavně žáků. A oba tyto projekty nyní dospěly v roce 2012 ke zdárnému konci.
 
Čeho jsme dosáhli?
Kromě dovybavení řady dalších učeben interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory apod. se všichni naši vyučující z 1. stupně a sedm vyučujících z 2. stupně stali tvůrci výukových materiálů pro interaktivní tabule. Nejprve ale samozřejmě museli projít řadou školení. Jejich tzv. předváděcí výukové sešity z různých všeobecně vzdělávacích předmětů jsou na webovém portále celostátně přístupné pro potřeby dalších učitelů z celé ČR.

V rámci projektu Učíme interaktivně 2. stupeň vytvořilo 71 pedagogů z partnerských škol těchto materiálů 2 170, při projektu Učíme interaktivně 1. stupeň 70 učitelů ze zúčastněných škol přispělo 954 materiály. Zapojení vyučující naší školy pracovali nejen jako tvůrci, ale v obou projektech zastávali i funkci metodiků, takže vedli ostatní tvůrce, schvalovali jejich předváděcí sešity a na závěr každý z nich vytvořil metodický materiál pro konkrétní předmět.
 
Chtěli jsme, aby se také samotní žáci naučili tvořit interaktivní výukový materiál pro své spolužáky. I to se podařilo, takže celkově v rámci obou projektů zapojení žáci 6. – 9. ročníků zpracovali 1500 materiálů, děti z 1. – 5. tříd vytvořily 368 výukových materiálů.
 
Nejlepší práce žáků 2. stupně byly vyhodnoceny a odměněny při lednovém slavnostním zakončení projektu Učíme interaktivně 2. stupeň v Trutnově. Z 1500 žákovských prací se na 2. – 3. místě umístil výukový materiál Chemické prvky naší Hedviky Čapkové z 8.B.
 
A jaký byl závěr projektu Učíme interaktivně 1. stupeň?
Závěrečnou slavnostní konferenci tohoto projektu jsme uspořádali 23. března. Ten den zasedací síň naší školy zaplnilo přes sto hostů z řad učitelů celého regionu, zástupců MěÚ Jaroměř, zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, partnerských a sponzorských firem ….. A nechyběly ani děti. Samozřejmě především ty, jejichž práce se umístily mezi nejlepšími. Vítěznou žákovskou prací se stal výukový materiál „Písmeno S“ od P. Šimkové ze ZŠ Na Ostrově (kategorie 1. – 3. r.) a práce J. Hodače ze ZŠ Kopidlno s názvem „Vesmír, sluneční soustava“ (kategorie 4. – 5.r.). Dále byli vyhodnoceni nejlepší tvůrci. V kategorii A se jimi stali: A. Moravcová (ZŠ Na Ostrově), D. Neradová (ZŠ Lázně Bělohrad), M. Vašíček (ZŠ Na Ostrově), G. Haucková a L. Rajmont (ZŠ Hradec Králové, Jiráskovo náměstí). V kategorii B se nejlépe umístili: T. Vajdl (ZŠ Lázně Bělohrad), O. Doubek (ZŠ Josefov), V. Štěp (ZŠ Na Ostrově), E. Forstová a P. Dostálová (ZŠ Josefov). Jejich oči se rozzářily při pohledu na získané odměny - tablety, fotoaparáty, notebooky …
 
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat účastníkům projektu – ředitelům škol, kolegům učitelům, žákům a všem dalším partnerům – za jejich pracovní nasazení, vynaložené úsilí a dobře odvedenou práci. Poděkování patří i cateringové firmě Gastro Lucie Jaroměř, která se při závěrečné konferenci postarala o výborné občerstvení.

Galerie obrázků

Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!
Kde evropské peníze pomáhají? Na Ostrově!