Za knihami Václava Čtvrtka

Autor: Mgr. Romana Mistrová, zveřejněno: 22.3.2012


Třída 2.A navštívila městskou knihovnu.

Děti měly za úkol prohlédnout domácí knihovny a přinést do školy knihy, které napsal Václav Čtvrtek. Zapojily se téměř všechny děti a přinesly mnoho známých, ale i méně známých pohádkových knížek,  které jsme si ve třídě vystavili. V knihovně jsme se nejen seznámili s dalšími knihami, které pro nás připravila paní Malá, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života Václava Čtvrtka. Nakonec jsme si v připravených knihách zalistovali a žáci se dozvěděli, co je třeba udělat, aby si knížky mohli v knihovně půjčovat.

Galerie obrázků

Za knihami Václava Čtvrtka
Za knihami Václava Čtvrtka
Za knihami Václava Čtvrtka
Za knihami Václava Čtvrtka
Za knihami Václava Čtvrtka
Za knihami Václava Čtvrtka