Active English Week

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 6.6.2012


Pro třicet žáků osmých tříd probíhal týden od 14. do 18. května velmi netradičně. V jejich rozvrhu po tuto dobu existoval jen jeden předmět, a tím byla angličtina. Žáci se jí v tomto týdnu totiž věnovali šest hodin denně.

V dubnu jsme žákům naší školy nabídli jedinečnou možnost, jak prohloubit a upevnit své znalosti anglického jazyka. Active English Week je týdenní program, který probíhá pod vedení kvalifikovaných rodilých mluvčích. Naše prvotní obavy, zda se přihlásí dostatečný počet zájemců, se brzy rozptýlily. Podmínkou pro vytvoření skupiny je alespoň třináct dětí. Během několika dnů nám svou přihlášku odevzdalo hned třicet dívek a chlapců z osmých tříd. Z toho důvodu vznikly nakonec skupiny dvě.

Výuka probíhala v prostorách naší, v učebnách vybavených moderní výukovou technikou. Lektoři s dětmi pracovali v běžné vyučovací době, to znamená, že žáci nemuseli kamkoliv dojíždět, zajišťovat si ubytování či stravování. V "pohodlí" své školy získali skvělou příležitost, jak "prolomit" jazykové ledy. Pro řadu z nich to bylo první setkání s rodilým mluvčím v jejich životě. Této šance využili velmi dobře, někteří z nich přímo stoprocentně. Kromě toho, že se počáteční ostych z toho, aby náhodou neudělali chybu, rychle rozplynul, získali v anglickém jazyce sebevědomí, které řadě z nich chybělo. Uvědomili si, co všechno dokáží anglicky vyjádřit a proč je důležité se cizí jazyk učit. Navíc si rozšířili slovní zásobu o řadu nových výrazů, užitečných frází i gramatických jevů. To vše zábavnou formou prostřednictvím pestrých her, hraných scének, psaných esejí, které dostávali zpět opravené, i hodin společné konverzace.

Skvělý výsledek a nadšení žáků nás vedlo k tomu, že tento program opět zopakujeme. V posledním srpnovém týdnu získají žáci opět možnost "vplout" do angličtiny. Tentokrát však příležitost dostanou i mladší žáci. S nabídkou oslovíme děti od pátých do devátých ročníků (v té době již "bývalí" deváťáci si rádi před nástupem na střední školy rozšíří spektrum svých jazykových dovedností) . Následně budou děti rozděleni do pracovních skupin podle svého věku tak, aby týdenní práce přinesla všem účastníkům maximální efekt. Předpokládáme, že nabídka osloví i rodiče, kteří by své děti rádi poslali na jazykový tábor, nicméně nejsou ochotni akceptovat vysokou cenu, nebo se bojí poslat své děti do prostředí, se kterým nemají osobní zkušenosti. Za cenu 850Kč za týden mohou svým dětem otevřít další bránu jazykového vzdělávání, zpestřit jejich  prázdninový program zajímavou aktivitou a pomoci jim ztratit ostych z mluvení anglicky.

Galerie obrázků

Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week
Active English Week