4. B ve vesmíru

Autor: Věra Štěpová , zveřejněno: 23.10.2021, článek se týká tříd(y): 4.B  


Již několik hodin přírodovědy se zabýváme zkoumáním vesmíru.

Seznámili jsme se s naší Sluneční soustavou, dozvěděli se zajímavé informace o Slunci, Měsíci a planetách. Viděli zajímavá videa, vyplnili několik cvičení. Jednoduchý model planet jsme si vyrobili při pracovních činnostech a vlastní vesmír jsme si vytvořili i při výtvarné výchově. To hlavní na nás ale čekalo – návštěva Hvězdárny v Hradci Králové. V planetáriu jsme se prolétli vesmírem a viděli zajímavý dokument o vesmírných srážkách.  V kupoli jsme si prohlédli dalekohled. Viděli jsme i pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčili jsme se o otáčení Země. Na závěr jsme nakoupili několik suvenýru týkajících se vesmíru.

Nyní nám už vesmír není tak vzdálený a mnohé si už dokážeme lépe představit.

4. B ve vesmíru

Galerie obrázků

4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru
4. B ve vesmíru