Dalších 100 kg pomoci lidem v nouzi

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 30.5.2022


V minulém týdnu probíhala na naší škole opět sbírka potravin a hygienických potřeb. Podařilo se vybrat rovných 100 kg všeho poptávaného, za což všem dárcům upřímně děkuji! Děkuji i za oblečení a obuv, které ještě několik dětí na naši výzvu také přineslo. Věřím, že se nám podařilo udělat opět mnoha lidem radost a v neposlední řadě jim ulehčit v těžkostech, kterým aktuálně čelí.
A samozřejmě děkuji svému profesionálnímu týmu, bez kterého by nebylo možné takové akce pořádat!!!
Poslední sbírka bude probíhat v druhé polovině června a o jejím konání budete v předstihu informováni.