Umělecké slohy

Autor: Věra Štěpová , zveřejněno: 21.5.2022, článek se týká tříd(y): 4.B  


V hodinách vlastivědy jsme dokončili učivo z  našich dějin. Během sezmanování s dějinami jsme se dozvěděli také základní informace o uměleckých stylech. Poznali jsme románský sloh, gotiku, renesanci i baroko. Při výtvarné výchově jsme se pokusili vytvořit plakáty zaměřené na daný sloh. Děti se rozdělily do skupin, vylosovaly si umělecký sloh, který budou zpracovávat. Musely si také vybrat správné obrázky staveb, typických znaků i obrazů z daného období. Informace o uměleckém slohu mohly čerpat ze sešitů i z tabletů, kde si mohly vyzkoušet vyhledat další údaje.

Všichny děti pracovaly s velkou zodpovědností a plakáty se jim moc povedly. Na závěr je čekala prezentace jejich práce.

Umělecké slohy

Galerie obrázků

Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy
Umělecké slohy