Pojďme se (ne)bát!

Autor: Pavla Pazderová, zveřejněno: 13.5.2022


Akademie 2022 je za námi.

Děkujeme všem účinkujícím: 9.A Jany Horké, 9.B  Kateřiny Janečkové, 9.C Evy Jirkové, tanečnímu studiu Flash Lenky Halašové, Ostrováčku Pavly Pazderové a Jany Šimkové, zástupcům bojových umění Jakubu Bajzovi a Matyášovi Zalabákovi, tanečníkům Elle a Ondřeji Steklým, moderátorům Kateřině Řezníčkové a Vítu Svobodovi, rodičům akademie Janě Doubkové a Milanu Morávkovi, řediteli školy Miloši Tomkovi za skvělé umělecké výkony. Děkujeme výtvarníkům Evě Jílkové, Stáně Tomkové, Aničce Bláhové a Štěpánce Pečenkové za instalaci výtvarných artefaktů, divadlu Jaroměř, ochotníkům z Dolan a rodinám účinkujících za krásné kostýmy. Děkujeme Ostrov News a jejich filmovému štábu – Gitě Mathauserové, Zdeňku Půžovi a Ondřeji Pličžkovi za zprávy o vyznamenaných Anetě Cakové, Erice Freibergerové, Martinu Hofmanovi, Sáře Horčičkové, Sofii Kábrtové, Jiřímu Kubátovi, paní vychovatelce Markétě Zapadlové, Miloši Tomkovi, a za fotodokumentaci. Děkujeme osvětlovačům a zvukařům i dalšímu personálu jaroměřského divadla za bezchybnou spolupráci. Děkujeme naší inspicientce Nadě Pávové, dozorům u dětí Petře Kačerové a Věrce Štěpové, službám u vstupenek, uvaděčkám a dalším bezejmenným a neviditelným pomocníkům. Děkujeme vám, rodiče, za vaše úžasné děti. Děkujeme svým rodinným příslušníkům za podporu. Děkujeme vám, divákům, že jste přišli. Tak – snad jsem v tomto oscarovém proslovu na nikoho nezapomněla. Pokud ano, promiňte, jdu se bát.

Akademie 2023 se totiž blíží.                   

Pavla Pazderová

Galerie obrázků

Pojďme se (ne)bát!
Pojďme se (ne)bát!
Pojďme se (ne)bát!
Pojďme se (ne)bát!
Pojďme se (ne)bát!