Zeměpisná olympiáda, okresní kolo - výsledky

Autor: Hana Těšinová, zveřejněno: 15.3.2022


Okresní kolo zeměpisné olympiády proběhlo v celé České republice ve středu 23. 2. 2022 online přes informační systém Masarykovy univerzity.

Jednotlivé testy se otvíraly v předem určených časech. Nejdříve naši zeměpisci začali 60minutovou prací s atlasem, pak následoval 45minutový test geografických znalostí a vše uzavírala 45 minut dlouhá praktická část, která byla díky svému tématu „biodiverzita“  pro žáky vnímána jako nejnáročnější.

Úlohy byly časově velmi náročné, ale skvělé výsledky se dostavily.

Náš Honza Cicák, žák 9. B, se stal 6. nejlepším zeměpiscem v našem okrese.

Martin Hofman, žák 9. A,  obsadil krásné 9. místo a Sára Horčičková, žákyně 9. A, 10. místo.

Řešitelům gratuluji ke krásnému umístění a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo - výsledky