FUNDRAISING DAYS - učíme se pomáhat

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 19.9.2021


Již rok a půl jsme vystaveni výzvám, které bychom si v "předcovidovém" období dokázali jen stěží představit. Pandemické období nám ukázalo mnohé, v neposlední řadě i velkou vlnu solidarity mezi lidmi. Mnozí pochopili, že společnost je tak silná, jak silný je její nejslabší článek a začali se více zajímat o lidi kolem sebe. K zodpovědnosti nejen za sebe samé ale i za společnost, ve které žijeme, je třeba vychovávat i naše děti. Učit je být vnímavými k potřebám druhých by mělo být samozřejmostí. A to, zda se nám tento nelehký úkol daří plnit, se ukáže především v náročných situací. V nich se totiž skupina těch nejohroženějších zvětšuje...

V osmém ročníku si při hodinách angličtiny představujeme projekt britské školy, ve kterém se žáci snaží získat prostředky pro partnerskou školu v Keni. Děti toto téma zaujalo a byla by tak velká škoda jejich zájmu nevyužít:-) Rozhodli jsme se proto, že během školního roku uspořádáme tři akce: podzimní a jarní sbírku pro Potravinovou banku a předvánoční sbírku pro stanici pomáhající ohroženým druhům.

Žáci se na projektu budou aktivně podílet od samého začátku. Při hodinách angličtiny připraví plakátky, kterými se budou snažit získat pozornost a podporu svých spolužáků pro tento záměr. Následně se zapojí přímo do vybírání potravin a nakonec i do jejich předání. Výsledky jednotlivých akcí budou zaznamenávat a hovořit o nich v hodinách anglického jazyka. Na konci školního roku své poznatky zpracují do vizuální podoby tak, aby mohli s výsledky seznámit své spolužáky.

První sbírka potravin a hygienických prostředků proběhne ve dnech 22. - 24. září 2021. Děti budou mít možnost přinášet své příspěvky vždy v čase od 7:30 do 7:50. V přízemí školy na ně budou čekat dobrovolníci z osmého ročníku, kteří si zboží převezmou. Nejvíce potřeba jsou především konzervy všeho druhu, dětské výživy a zboží základní drogérie.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou dobrou věc podpořit!!! Svět tvoří lidé, kteří v něm žijí. A to, zda z dnešních dětí vychováme jedince vnímavé ke svému okolí, by mělo být jednou z našich priorit.