Knihovnické minimum pro 6. B a 9. A

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 9.4.2022


Letos jsme opět mohli s žáky zajít do Městské knihovny Jaroměř na tradiční „Knihovnické minimum“, kterého se pravidelně účastníme již nejméně 30 let. Bohužel v této tradici trochu negativně v minulých dvou letech zaúřadoval covid-19.
I letos si pro nás paní knihovnice připravily zajímavé setkání s knihami. Šesťáci začali od začátku – od vzniku písma. Seznámili se také s různými typy písma i s materiály, na které se dříve psalo.
Pro žáky 9. třídy už bylo připraveno něco sofistikovanějšího - vyhledávání v různých rejstřících a hlavně ověřování informací z různých zdrojů. To je pro jejich budoucí studium i život podstatné. Je třeba, aby dokázali odlišovat relevantní informace od těch lživých v jakékoli oblasti.
Obě třídy na závěr pracovaly na samostatných úkolech, které splnili všichni bez problému.
Část vyučování českého jazyka strávená v knihovně pro ně tedy byla přínosem.

 

Knihovnické minimum pro 6. B a 9. A