Adventní koncert Ostrováčku

Autor: Pavla Pazderová, zveřejněno: 18.12.2021


Školou obchází strašidlo. Přesto, že je neviditelné a neslyšitelné, zkoušíme ho nebojácně zachytit a vyvést z našeho Ostrova. I proto se ve středu 15. prosince se v aule školy za dodržení přísných epidemiologických pravidel konal Adventní koncert Ostrováčku.

Ještě dvě hodiny před koncertem nevěděli organizátoři kolik dětí bude moci zpívat. Všichni zpěváčci se totiž těsně před vystoupením testovali antigenními testy. Mladší oddělení bylo navíc poznamenáno karanténou, starší sbor absencí své skvělé klavíristky.  Přesto se všichni na tento jediný koncert těšili. Po loňském roce, kdy byla zrušena všechna vystoupení a po letošním odvolání všech koncertů mimo školu (Adventní trhy, vystoupení pro Diakonii ve Dvoře Králové nad Labem i Tříkrálový koncert v kostele svatého Jakuba) nebylo divu.

Ve zcela zaplněném sále auly zazněly písničky, které posluchači znají i skladby nové. Koncert byl sice kratší než jindy, přesto však navodil sváteční oddechovou atmosféru.

Dík patří všem účinkujícím, kteří podali na podmínky, ve kterých v poslední době žijeme, maximální výkon, zvláště chci vyzdvihnout výkony sólistů Lubomíra Žilky a Jaroslava Horkého, hudebního doprovodu obou houslistů Matyáše Emlara a Emy Přibylové, flétnistek Venduly Rakové i paní učitelky Veroniky Jirmanové. Velký obdiv má náš příznivce, kontrabasista Milan Smolík, který s námi hraje, jak sám říká, dobrovolně a velmi rád. Nemohu zapomenout ani na tým testujících učitelů, oblékačů a česačů malého sboru, na výtvarníky, kteří se postarali o výzdobu…prostě na ty, které zdánlivě na koncertě není vidět. Náš stálý sbormistrovský tým ve složení Jana Šimková, Pavla Pazderová a Milan Morávek se také letos potrápil více než kdy jindy. Věříme, že nakonec vybral tu nejsprávnější ze všech verzí (natáčení, streamování, živé vystoupení, kombinace obojího a všeho …) programu.

Ano, školou obchází strašidlo. Nás ale nepřemůže. Věříme, že za použití všech dostupných zbraní se konečně vzdá, a my zase budeme rozdávat radost nejen v aule ale i v širokém okolí Jaroměře. Snad už příští rok.

Za sbormistrovský tým Ostrováčku Pavla Pazderová