Beseda o šikaně dne 7.12. 2010

Autor: Ing. Naďa Pávová, zveřejněno: 8.12.2010


Šikana a kyberšikana představuje pro naše děti v poslední době stále větší nebezpečí.
 
Proto jsme uvítali besedu zástupce POLICIE ČR z Náchoda na toto téma. Pro žáky 6. tříd proběhla dne 7.12. v žákovské studovně naší školy. Děti nejprve zhlédly film, který je nenásilně převedl k diskusi. Hodnotily chování oběti i agresora, hledaly chyby v chování jednotlivce i kolektivu a navrhovaly správná řešení.
Také kyberšikanu přiblížila lektorka žákům názorně pomocí scénky fiktivního rozhovoru přes internet. Že zanechala beseda v dětských dušičkách velký dojem, svědčí i to, že v ní odpoledne pokračovaly doma s rodiči, jak mi bylo sděleno na následné rodičovské schůzce.