"Co mám rád" (What I like is ...)

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 5.6.2011


V páté třídě jsme si dvě hodiny vyčlenili na tvorbu projektu, který měl každého žáka představit z trochu jiného úhlu pohledu. Děti se představovaly prostřednictvím toho, co mají či nemají rády.

V centru každého projektu byla vždy fotografie daného žáka. U ní byly napsány základní informace, jako jsou věk a jméno. Kolem fotografie byla řada obrázků, na kterých je možné vysledovat, co má nebo nemá každé děvče či chlapec rád. Objevily se zde obrázky nejen různých pokrmů, ale i široká škála volnočasových aktivit, domácí mazlíčci nebo fotografie blízkých kamarádů. U všech obrázků nechybělo vysvětlení toho, co v životě každého dítěte představují. Vznikly tak pestré palety, které představovaly svého tvůrce trochu jinak. A když si představíte, že v gramatice se „trápíme“ s přítomným časem prostým, je zřejmé, že jeho procvičování v tomto případě až tak „nebolelo“:-)  

Galerie obrázků

"Co mám rád" (What I like is ...)
"Co mám rád" (What I like is ...)
"Co mám rád" (What I like is ...)
"Co mám rád" (What I like is ...)
"Co mám rád" (What I like is ...)
"Co mám rád" (What I like is ...)
"Co mám rád" (What I like is ...)