Čteme anglicky již čtvrtým rokem

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 29.11.2010


Tak, jako tomu je již několik let, i v tomto školním roce začali žáci devátých ročníků číst anglické knížky. Jejich úkolem je každý měsíc přečíst jednu knížku a následně napsat esej v anglickém jazyce. Tu potom dostanou opravenou zpět a mohou si ji uložit do svého jazykového portfólia.
Na začátku školního roku tento úkol vyvolává u mnohých z nich nemalé obavy. "Dokážu přečíst anglickou knížku?", "Mám vůbec šanci jí porozumět?" Odpověď na obě otázky je kladná. Díky žákovské studovně, která je výborně vybavená, se nám tyto počáteční chmury podařilo rychle rozptýlit. Jednu z knížek zde totiž máme hned ve dvaceti výtiscích. Mohli jsme si tedy dopřát ten luxus, že jsme si první knížku začali číst v hodinách společně. Žáci se naučili s textem pracovat, pochopili, že význam některých výrazů je možné odvodit z kontextu a není proto nutné vše vyhledávat ve slovníku, odzkoušeli si danou úroveň a zjistili, zda si další knížku zvolí náročnější nebo naopak snažší. V neposlední řadě jsme se také učili společně formulovat své myšlenky v angličtině, a to především při společném psaní eseje.
Potom, co jsme se dostali do přibližně poloviny velmi zajímavého příběhu (White Death), začali chlapci a děvčata pracovat na čtení textu i doma. Celý proces se tak pro ně stal podstatně přirozenější. Teď, kdy už čtou v pořadí třetí příběh, si na počáteční nesnáze vzpomenou snad jen s úsměvem.

Galerie obrázků

Čteme anglicky již čtvrtým rokem
Čteme anglicky již čtvrtým rokem
Čteme anglicky již čtvrtým rokem