My family

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 4.5.2011


S žáky šestého ročníku jsme při hodinách angličtiny nechali tento týden pracovat naši fantazii na plný výkon. Pokusili jsme se utvořit projekt, který představuje naše imaginární rodiny. O tom, že si chlapci a děvčata procvičí angličtinu se zaměřením na cílovou slovní zásobu, nebylo pochyb.

Žáci pracovali ve dvojicích a během dvou vyučovacích hodin si měli připravit projekt, ve kterém by představili fiktivní rodinu. Podmínky, které pro získání dobrého hodnocení museli splnit, byly následující: rodina musí mít alespoň čtyři členy, každá postava musí být popsána a popis se nebude omezovat jen na vizuální stránku, ale bude rozšířen o další informace. To vše anglicky a pokud možno s minimem chyb:-)

Během dvou hodin vznikly práce, které svou vynalézavostí a pestrostí musely každého diváka zaujmout. Děti ukázaly, že jim fantazie opravdu nechybí. Kromě rodin sestavených z osobností českého i světového zábavního průmyslu nechyběla i řada zcela originálních rodin, které se skládaly například z různých příšerek. Při závěrečné prezentaci tak nebylo těžké získat pozornost spolužáků, kteří měli příležitost porovnat svou práci s výsledky snažení ostatních dětí.

Galerie obrázků

My family
My family
My family
My family