Dopravní výchova čtvrtých ročníků

Autor: Mgr. Martina Tobišková, zveřejněno: 20.9.2010


Dopravní výchova je součástí vlastivědy. Letos jsme jí věnovali 5 vyučujících hodin na dopravním hřišti v Náchodě pod dozorem lektora.
 
Této praktické části výuky předcházela teorie ve škole. Naučili jsme se dopravní značky a pravidla silničního provozu. To s námi odborný lektor pan Hrubý zopakoval a doplnil filmovou ukázkou. A potom bylo to nejzábavnější- jízda na dopravním hřišti.
 
Příští rok v květnu si žáci vše zopakují a po úspěšném zvládnutí teorie i praxe obdrží „Průkaz cyklisty“.

Galerie obrázků

Dopravní výchova čtvrtých ročníků
Dopravní výchova čtvrtých ročníků
Dopravní výchova čtvrtých ročníků
Dopravní výchova čtvrtých ročníků
Dopravní výchova čtvrtých ročníků