Prezentační výstava středních škol

Autor: Mgr. Petra Hübnerová, zveřejněno: 15.12.2010


Dne 12. listopadu 2010 navštívili žáci devátých ročníků Základní školy Na Ostrově Prezentační výstavu středních  škol v Hradci Králové. Zde si žáci mohli obejít stánky, u kterých získali důležité informace týkající se následného studia na vybrané střední škole či učilišti. Budoucí absolventi devátých ročníků měli rovněž možnost pohovořit s učiteli a žáky zvolené školy a zjistit si  podmínky pro přijetí na školu.