Projekt "Moje město (My town)"

Autor: Mgr. Lucie Kubálková, zveřejněno: 2.6.2011


Město, ve kterém žijeme, nám může připadat známe, ale i tak v něm objevujeme stále něco nového. O to jsme se pokusili i v hodině anglického jazyka v šesté třídě. Zpracovávali jsme projekt na téma My Town.

Žáci šestého ročníku dostali za úkol zpracovat téma Moje město. Za tímto účelem si připravili celou řadu obrázků, které mapovali současnost i minulost Jaroměře. Do svých projektů se snažili zachytit ty nejdůležitější informace, které se Jaroměře týkají. Do obecného úvodu shrnuli základní fakta, jako je poloha, počet obyvatel nebo několik dat z historie. Potom už se věnovali jednotlivým místům, které v Jaroměři najdete. Často to byly právě ty objekty, ke kterým mají osobní vztah. Najdete zde školu, do které chodí, knihovnu, ve které si půjčují knížky, nebo sportoviště, kde se utkávají ve sportovních kláních. Práci na projektu jsme věnovali celkem tři vyučovací hodiny a celou činnost děvčata a chlapci ukončili prezentací výsledků své práce.

Galerie obrázků

Projekt "Moje město (My town)"
Projekt "Moje město (My town)"
Projekt "Moje město (My town)"
Projekt "Moje město (My town)"
Projekt "Moje město (My town)"
Projekt "Moje město (My town)"