Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru

Autor: Mgr. Vlasta Nejedlá, zveřejněno: 21.12.2010


Poslední vánoční koncert Ostrováčku připadl na neděli 19. prosince. A tak se v 15 hodin zcela zaplnil Husův sbor v Jaroměři věrnými posluchači dětského sborového zpěvu.

V příjemném prostředí a za doprovodu hudebních nástrojů zněly písně Veni domine, Hej, člověče Boží, známé české koledy nebo anglická píseň Ve stáji na slámě. Každá píseň byla odměňována upřímným potleskem.

Z Betléma se ozývá a píseň Ivana Hlase Na slámě leží s krásným pěveckým sólem měla ukončit koncert. Avšak potlesk publika si vyžádal další přídavky. Závěrečný společný zpěv písně Na nebesích hvězdička vychází připomněl všem blížící se vánoční svátky, kdy by všichni lidé měli mít k sobě blízko.

Galerie obrázků

Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru
Vystoupení Ostrováčku v Husově sboru