Ostrováček na návštěvě u Severáčku

Autor: Mgr. Vlasta Nejedlá, zveřejněno: 16.6.2011


V pondělí 13. června 2011 se uskutečnil dlouho očekávaný výlet dětí pěveckého sboru Ostrováček ZŠ Na Ostrově a dalších příznivců sborového  zpěvu do Liberce. První cesta vedla do liberecké zoologické zahrady, kde si všichni prohlédli nabízené expozice. Bílí tygři, lachtani, tučňáci a opice jistě pobavili dětské návštěvníky. Členité prostředí uprostřed krásné přírody se všem líbilo.

Potom plně obsazený autobus přijel k liberecké ZUŠ, kde zkouší mezinárodně uznávaný pěvecký sbor Severáček. Již u vchodu nás přivítala sbormistryně Severáčku paní Mgr. Sylvie Pálková. Po velmi milém přivítání paní Pálková provedla všechny přítomné místnostmi, kde Severáček koncertuje i zkouší. Paní Pálková vyprávěla o tom, jak a kdy děti ze Severáčku nacvičují, kde v zahraničí koncertují. V diskusi pak odpovídala na všetečné otázky zpěváčků. Ve tři hodiny odpoledne začalo společné setkání Plamínku – 3. oddělení Severáčku -  a hlavního sboru Ostrováček. Po společném rozezpívání se představil svou písní Plamínek, potom vystoupil Ostrováček. Následoval nácvik společných písní pod vedením sbormistrů S. Pálkové a V. Nejedlé, také za doprovodu M. Lelkové.

Celá zkouška proběhla ve velmi milém ovzduší. Všichni zpěváci se rozešli s tím, že příští setkání se uskuteční v Jaroměři.

Galerie obrázků

Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku
Ostrováček na návštěvě u Severáčku